Krekling

Empetrum nigrum

Beskrivelse
Denne er etter min mening blant de beste av bær-drammene, men likevel er det noen som ikke liker den litt parfymerte kreklingsmaken.

Det skal etter sigende bli aller best dram av bærene man plukker over tregrensa, høyest mulig oppe på snaufjellet. Jeg har ikke forsøkt dette men plukket mine bær alt fra 50 til ca. 1000 m.o.h. i Sør-Norge. Uten at jeg kan si jeg har lagt merke til at disse 950 meterne har ført til en utpreget kvalitetsforskjell.

Det er to nesten like underarter av krekling i Norge, en i lavlandet og en på fjellet. Det er trolig opphavet til anbefalingen om å gå høyest mulig opp på fjellet.

Det skal visstnok bli en utsøkt dram av blomstene. Men de er ørsmå og det skal være en tålmodighetsprøve å plukke dem. Jeg har ikke forsøkt.

Metode
Det kan være lurt å legge tørke bærene utspredd på et klede i et par dager. Da blir man trolig kvitt eventuelle teger, noen anbefaler også å skylle bærene først. Legg bærene på et glass og dekk dem med sprit. Bruk gjerne 45 - 60 % sprit, for det høye vanninnholdet i bærene vil bidra til å minske alkoholstyrken.

Trekketid
Krekling bør trekke minst 4 måneder.

Tynning
Dette er litt avhengig av hvor sterk smak essensen din har fått, men 1:1 opp mot 1:2 er ofte passe.

Lagring
Vinner på noe lagring, men drikk den gjerne nylaget. Kan bli tam ved for lang lagring.

Lenker: